JW0008-5

$130.00

CGSC: 8339
Genotype: F-, Δmog-729::kan, Δ(araD-araB)567, ΔlacZ4787(::rrnB-3), λ-, rph-1, Δ(rhaD-rhaB)568, hsdR514

SKU: 8339 Categories: ,

Description

CGSC: 8339
Genotype: F-, Δmog-729::kan, Δ(araD-araB)567, ΔlacZ4787(::rrnB-3), λ-, rph-1, Δ(rhaD-rhaB)568, hsdR514