BW26379

$130.00

CGSC: 7644
Genotype: F-, Δ(araD-araB)567, ΔlacZ4787(::rrnB-3), λ-, rph-1, ΔpstS624(::FRT), Δ(rhaD-rhaB)568, hsdR514

SKU: 7644 Category:

Description

CGSC: 7644
Genotype: F-, Δ(araD-araB)567, ΔlacZ4787(::rrnB-3), λ-, rph-1, ΔpstS624(::FRT), Δ(rhaD-rhaB)568, hsdR514